Nhà xưởng cho thuê tại Hóc Môn

Nhà xưởng cho thuê tại Hóc Môn

 

Lọc tin nhà xưởng cho thuê tại Hóc Môn, TpHCM theo diện tích:

 

Diện tích dưới 500m2 | Diện tích từ 500m2 tới dưới 1000m2 | Diện tích trên 1000m2 |

 

Lọc tin nhà xưởng cho thuê ở huyện Hóc Môn, TpHCM theo giá “triệu/tháng”:

 

Dưới 10 triệu | Từ 10 triệu tới dưới 20 triệu | Từ 20 triệu tới dưới 30 triệu | Từ 30 triệu tới dưới 50 triệu | Từ 50 triệu trở lên |

Nhà xưởng cho thuê tại Hóc Môn, TpHCM, 1000m2

Nhà xưởng cho thuê tại Hóc Môn, TpHCM – mã số: 6137 Nhà xưởng cho thuê tại Hóc Môn, xã Bà Điểm có: – Diện tích khuôn viên: 1250m2 – Diện tích nhà xưởng: 1000m2 – Vị trí: … [chi tiết]


Giá: 51 triệu / tháng - DT xưởng: 1000m2 - DTKV: 1250m2

1 2 3 4